impacte

Igual que l’aigua, les dades són un recurs essencial i, dins del sistema sanitari, es poden utilitzar per empoderar i atendre els pacients, tot protegint la seva privadesa. Les dades de salut poden informar i facilitar un diàleg més ric entre els pacients i els seus proveïdors d’atenció mèdica, així com millorar l’autogestió, donant lloc a una millor atenció a les persones i sistemes de salut més eficients i sostenibles per a tota la comunitat.

H2O està dissenyat per transformar l’ús de la informació informada pel pacient en l’atenció sanitària, enriquir la interacció entre pacient i proveïdor i, com a resultat, obtenir millors resultats per als pacients. L’enfocament H2O generarà un impacte positiu en l’ecosistema sanitari en millorar les perspectives d’investigació sanitària, promoure el desenvolupament de nous tractaments que reflecteixin els resultats reportats pels pacients i mantenir sistemes de salut més eficients.

Obteniu informació sobre com se’n beneficiarà H20