Publicacions

Visita el Plataforma comunitària de difusió de l'Observatori de resultats en salut (H2O). a Zenodo per trobar totes les impressions prèvies, resums, informes i lliuraments públics del projecte en un sol lloc.