OVER H2O

H2O is een strategische samenwerking tussen publieke en private sector. H2O is bedoeld om een robuust model voor gegevensbeheer en –infrastructuur te creëren voor het verzamelen van patiëntgerelateerde uitkomsten. Die kunnen worden gebruikt bij besluitvorming over individuele zorg, maar ook in de zorg voor hele populaties. De H2O-benadering geeft patiënten controle over hun data en zorgt ervoor dat alleen zij deze controle kunnen uitoefenen.

Als patiënten toestemming geven, worden deze data op verschillende manieren geanalyseerd. Dat zorgt voor:

 • betere communicatie tussen patiënt en arts
 • betere informatie voor bestuurders, toezichthouders en regelgevende instanties
 • een betere basis voor onderzoekers en wetenschappers

De observatoria van H2O zijn geschikt om data op ethische en juridisch correcte wijze te gebruiken voor:

 • het effectiever meten van uitkomsten
 • het verbeteren van gepersonaliseerde zorg
 • het verbeteren van onderzoek
 • het bevorderen van waardegedreven zorg (VBHC)

Binnen H2O werken 24 partners samen, waaronder academische instellingen en farmaceutische bedrijven, met als doel om:

 • in alle vier deelnemende landen (Oostenrijk, Duitsland, Nederland en Spanje) zelfstandige observatoria op te richten op het gebied van drie aandoeningen: diabetes, IBD (chronische darmontsteking) en kanker
 • data te verzamelen en te delen over patiëntgerelateerde uitkomsten (PROMs)
 • patiënten te voorzien van digitale hulpmiddelen om hun gezondheid beter te beheren, uitkomsten te rapporteren en controle over hun data te houden
 • het H2O concept uit te breiden naar andere databronnen en omgevingen

Dit project wordt gefinancierd door IHI (Innovative Health Initiative), een publiek-private samenwerking tussen de EU en de life sciences industrie om onderzoek en innovatie te bevorderen.