Deliverables

D1.1. Observatorium Bedrijfsarchitectuur 

De bedrijfsarchitectuur van het observatorium schetst het oorspronkelijke ontwerp van de nationale en overkoepelende observatoria, samen met de principes achter dat ontwerp. De bedrijfsarchitectuur omvat organisatorische zaken en is complementair aan de technische architectuur voor het observatoriumnetwerk.

De zes componenten van de bedrijfsarchitectuur omvatten: de missieverklaring en de governanceprincipes; de juridische structuur voor de oprichting van de observatoria en het netwerk van observatoria; een samenvatting van de eerste versie van het datamanagementplan; de organisatorische kenmerken van de observatoria; en een schets van de aanpak voor de observatoria die ook na de IMI-financieringsperiode moeten worden onderhouden.

Lezen of downloaden H2O_D1.1 Bedrijfsarchitectuur van het observatorium

D6.1. Overkoepelende operationele plannen voor nationale observatoria  

De reikwijdte van dit resultaat is het beschrijven van een overkoepelend operationeel plan voor de vier Nationale Observatoria (NO). Het overkoepelend operationeel plan voor de NO's bevat een algemene beschrijving van de belangrijkste acties die nodig zijn voor de inzet en het operationeel functioneren. Dit resultaat beschrijft op hoog niveau de benodigde capaciteiten en de belangrijkste taken die de nationale observatoria zullen uitvoeren.

Lezen of downloaden H2O_D6.1_Operationeel plan Nationale Observatoria

D6.3. Operationeel plan voor het Pan-European Umbrella Observatory  

Dit resultaat beschrijft het operationele plan voor het pan-Europese overkoepelende H2O-observatorium (EUO).

Het EUO coördineert de H2O-inspanningen op Europees niveau en zorgt voor standaardisatie en interoperabiliteit tussen NO's. Meer in het bijzonder zal het EUO in staat zijn om in meerdere landen analyses uit te voeren van de gegevens van deze resultaten in verschillende rechtsgebieden door middel van gefedereerde toegang tot de gegevens van de NO's en zal het dienen als een gemeenschappelijke opslagplaats voor rapporten, analytische instrumenten en educatief materiaal om het beschikbaar te maken voor de respectieve belanghebbenden van het gezondheidsecosysteem.

Om zijn missie te bereiken, zal de EUO streven naar harmonisatie en standaardisatie van uitkomstgegevens, de door de patiënt gerapporteerde uitkomsten (PRO's) en door de patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (PROM's) die worden gebruikt in de klinische zorg binnen de NO-gemeenschap met de duidelijke bedoeling om een ​​gemeenschappelijke gestandaardiseerde taal voor patiënten en zorgverleners en om de weg vrij te maken voor op waarde gebaseerde gezondheidszorg. Bovendien zal het de brede acceptatie van resultaten en de waarde van resultaatgegevens voor een verscheidenheid aan doeleinden bevorderen, zoals beslissingen in de gezondheidszorg, gezondheidsbeleid, de ontwikkeling van geneesmiddelen of digitale gezondheidsinnovatie. Uiteindelijk zal het resultaatgerelateerde producten en diensten aanbieden. Ten slotte zal de EUO een katalysator zijn voor de toekomstige groei van het netwerk van NO's.

Lezen of downloaden H2O_D6.3_Operationeel plan voor het Pan-Europese Observatorium