Bestuur

H2O LEIDERSCHAP

Het HXNUMXO-project wordt geleid door het farmaceutische bedrijf Takeda en gecoördineerd door de Medical University of Vienna (MUW).

Meni Styliadou, Distinguished Fellow, Data Sciences Institute, bij Takeda Pharmaceutical en Tanja Stam, hoofd van de sectie voor onderzoek naar resultaten – Centrum voor Medische Statistiek, Informatica en Intelligente Systemen (CEMSIIS) van de Medische Universiteit van Wenen, piloot van het project.


H2O BESTUUR

Het bestuursmodel van H2O bevordert de actieve deelname van ziekenhuizen, de academische wereld, patiëntenorganisaties, farmaceutische bedrijven (EFPIA) en geassocieerde partners om maximale samenwerking en gegevensuitwisseling te bereiken. De managementstructuur van H2O is ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van een internationaal grootschalig multi-stakeholderproject en omvat:

- Algemene vergadering (General Assembly (GA)) die alle partners integreert en de uiteindelijke besluitvormingsverantwoordelijkheid heeft in zaken die van invloed zijn op de algehele projectstrategie en de samenstelling van het consortium.

- Bestuurscomité (Steering Committee (SC)) die wordt gevormd door het werkpakket en de landencoördinatoren (Country Coordinators (CC)) waar de observatoria voor het eerst zullen worden geïmplementeerd. De SC is verantwoordelijk voor de besluitvorming over zaken die van invloed zijn op de algehele uitvoering van het project.

- Uitvoerend Comité (Executive Committee (ExCom)), bestaat uit de leiders van het publiek en het industrieconsortium en is verantwoordelijk voor de algehele wetenschappelijke leiding van het project en strategisch toezicht.

- Landcoördinatoren (Country Coordinators (CC)) in Oostenrijk, Duitsland, Nederland en Spanje (één publiek en één EFPIA) zijn verantwoordelijk voor de succesvolle implementatie van H2O en in het bijzonder van de observatoria als onderdeel van het nationale ecosysteem.

- Coördinatie- en Beheerbureau (Coordination and Management Office (CMO)) die is geïntegreerd door de Wetenschappelijk Coördinator en de Projectmanagers en zich richt op de dagelijkse gang van zaken.

- Functionaris voor gegevensbeheer (Data Management Officer (DMO)) die deelneemt aan de definitie van de governance en workflows voor gegevensbeheer en toezicht houdt op het beheer van gegevensverzameling en kwaliteitscontrole uitgevoerd door verschillende partners in H2O. Charité leidt de DMO met de steun van i~HD.

- Adviesbureaus (Advisory boards) bestaan uit erkende externe deskundigen op het gebied van ethische, regelgevings-, patiënten- en wetenschappelijke en technische aspecten. Patiënten zijn specifiek vertegenwoordigd in de drie ziektespecifieke adviesraden voor patiënten (Patient Advisory Boards - PAB's).