VISION & DOELSTELLINGEN

ONZE VISIE

H2O wil de stem van de patiënt binnen de zorg versterken, bijdragen aan de verbetering van behandelresultaten en waardegedreven zorg bevorderen. Dit project is het eerste initiatief op deze schaal om patiëntuitkomsten te verzamelen en te integreren in besluitvorming op individueel en op populatieniveau.

Om deze ambitie te verwezenlijken zijn partijen uit de publieke en private sector een samenwerkingsverband aangegaan. HXNUMXO moet gaan werken als katalysator om het gebruik van uitkomstgegevens, inclusief PROMs, te bevorderen. HXNUMXO wil deze aanpak ook in andere landen implementeren en zo uiteindelijk zorginnovatie in Europa en daarbuiten bevorderen.

Het H2O-project is een samenwerking tussen patiënten, zorgverleners, onderzoekers, de biowetenschappelijke industrie, gezondheidsautoriteiten en regelgevende instanties. Een innovatieve gezamenlijke reis, waarbij informatie over de meningen, ervaringen en zelfgerapporteerde resultaten van patiënten via de observatoria worden omgezet in zinvolle individuele en collectieve kennis en zo innovatie in de gezondheidszorg in Europa en daarbuiten wordt bevorderd.

ONZE MISSIE

De zorg heeft nog te beperkt inzicht in de waarde van patiëntuitkomsten en weet nog te weinig over hoe deze informatie in het zorgproces kan worden geïntegreerd. Dat moet worden opgelost voordat we waardegedreven zorg (VBHC) in ons stelsel kunnen invoeren. HXNUMXO wil dat doen door:

een goed beleid te ontwikkelen om het potentieel van patiëntgegevens te benutten

Het HXNUMXO-netwerk van observatoria gaat ervoor zorgen dat de data voor iedereen – patiënten, onderzoekers, zorgverleners, bestuurders, handhavers, regelgevende instanties én bedrijven – beschikbaar worden. Dat verbetert de uitkomsten van zorg en schept een beleidskader om data op ethische wijze en volgens de regels te beheren, zodat deze essentiële bron beter wordt beschermd.

de empowerment van patiënten te stimuleren

Met de ondersteuning van digitale tools die door H2O worden ontwikkeld, kunnen patiënten volgen hoe ze zich voelen en hun informatie visualiseren in een dashboard. Daarnaast zullen ze ook kunnen zien hoe ze het in vergelijking met anderen doen en eventuele variaties daarop met hun arts te bespreken. Dit kan door middel van geanonimiseerde gegevens die vrijwillig door patiënten worden verstrekt, waarmee ze de zorg voor zowel de hele patiëntengemeenschap als die van henzelf kunnen verbeteren.

de privacy van patiënten te beschermen

Het opzetten van een veilige governance-infrastructuur in Europa om data voor en namens patiënten te beschermen, is een van de belangrijkste doelstellingen van H2O. De observatoria zullen ervoor zorgen dat de privacyrechten van patiënten worden beschermd en dat ze tegelijkertijd ten volle kunnen profiteren van de kansen van deze vernieuwende infrastructuur.

een gebruiksvriendelijk systeem te creëren voor patiënten en zorgverleners

Met de wensen en behoeften van de patiënt centraal, zal H2O gebruiksvriendelijke tools en processen creëren om ervoor te zorgen dat alleen zinvolle, relevante en begrijpelijke gezondheidsgegevens op een eenvoudige en intuïtieve beschikbaar worden gemaakt. Zorgverleners krijgen toegang tot systematische en robuuste informatie die door patiënten zelf wordt gerapporteerd, zodat ze de patiënt beter kunnen begrijpen en effectiever een behandeling kunnen vormgeven.

Kennis opbouwen over "wat echt belangrijk is voor patiënten" om op waarde gebaseerde gezondheidszorg te bevorderen

Wat echt belangrijk is voor patiënten, zal systematisch in vergelijking worden gebracht om inzicht te verkrijgen in de ziektelast en de prestaties van de gezondheidszorg met het oog op het identificeren van gebieden voor potentiële verbetering. H2O zal bijdragen aan de ontwikkeling van op waarden gebaseerde benaderingen in gezondheidszorgsystemen in heel Europa en daarbuiten.

observatoria te openen op drie ziektegebieden, allereerst in vier landen en later in meer

Het H2O project zal Observatoria opzetten in vier landen (naast een overkoepelend Pan-Europees Observatorium) gericht op drie ziektegebieden (in eerste instantie) die gegevens zullen verzamelen en informatie zullen verstrekken, niet alleen voor individuele klinische zorg, maar ook voor het mogelijk maken van evaluatie van nieuwe technologieën, voor besluitvorming in de gezondheidszorg en voor onderzoek.