Impact

Net als water zijn gegevens een essentiële hulpbron, en binnen de gezondheidszorg kunnen ze worden gebruikt om patiënten mondiger te maken en van dienst te zijn, en tegelijkertijd hun privacy gewaarborgd blijft. Gezondheidsgegevens kunnen een betere dialoog tussen patiënten en hun zorgverleners mogelijk maken en het zelfmanagement verbeteren, wat leidt tot betere zorg voor individuen en efficiëntere en duurzamere zorgstelsels voor de hele gemeenschap.

H2O zal het gebruik van door patiënten gerapporteerde informatie in de gezondheidszorg transformeren, de interactie tussen patiënt en zorgverlener verrijken en, als gevolg daarvan, betere resultaten voor patiënten opleveren. De H2O-benadering zal een positieve impact hebben op het hele ecosysteem van de gezondheidszorg door de vooruitzichten voor gezondheidsonderzoek te verbeteren, de ontwikkeling van nieuwe behandelingen te bevorderen die de door patiënten gerapporteerde resultaten weerspiegelen en efficiëntere gezondheidszorgstelsels in stand te houden.

Ontdek hoe H20 hiervan zal profiteren