Disclaimer

VRIJWARING

Welkom op de H2O-website. Het H2O Consortium geeft geen garanties of verklaringen van welke aard dan ook met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van de inhoud, noch het Consortium, IMI, de Europese Unie, EFPIA, noch enige partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van deze website is aansprakelijk voor enige schade. , inclusief maar niet beperkt tot directe, incidentele, gevolg-, indirecte of punitieve schade, die voortvloeit uit de toegang tot, het gebruik van of het onvermogen om deze website te gebruiken, of eventuele fouten of weglatingen in de inhoud ervan. We streven ernaar om alle informatie zo actueel en nauwkeurig mogelijk te houden. Mocht u op deze website onjuiste of onvolledige gegevens aantreffen, neem dan contact op met de webmaster, die de informatie zo snel mogelijk zal bijwerken.

ERKENNING

H2O heeft financiering ontvangen van de Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking onder subsidieovereenkomst nr. 945345-2. Deze gemeenschappelijke onderneming krijgt steun van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie en EFPIA en Trial Nation en JDRF. IMI ondersteunt gezamenlijke onderzoeksprojecten en bouwt netwerken van industriële en academische experts op om farmaceutische innovatie in Europa te stimuleren. Lees meer bij: www.imi.europa.eu

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Hoewel u door de IMI JU-websites kunt bladeren zonder enige informatie over uzelf te geven, is in sommige gevallen persoonlijke informatie vereist om de door u gevraagde e-services te kunnen leveren. In een dergelijk geval wordt informatie behandeld volgens het beschreven privacybeleid hier.

GEGEVENSVERANTWOORDELIJKE INFORMATIE

TEAM IT RESEARCH, SL is de eigenaar van de website H2O met btw-nummer van het bedrijf: B67574152, met postadres op Recinto Modernista de Sant Pau – C/Sant Antoni María Claret, 167, 08025 Barcelona (Spanje) (“TEAMIT”). Het CONTACT e-mailadres is info@imi-h2o.eu

We raden u aan deze juridische kennisgeving en ander beleid op onze website ZORGVULDIG TE LEZEN (Privacy Beleid en Cookies Beleid) voordat u dit platform en deze services gebruikt.

Elk gebruik van deze website impliceert de aanvaarding van alle voorwaarden die zijn opgenomen in deze en andere juridische documenten en de onderwerping ervan te allen tijde aan de Spaanse wetgeving, waarbij uitdrukkelijk afstand wordt gedaan van enig ander rechtsgebied.

GARANTIE EN VERANTWOORDELIJKHEID

TEAMIT via deze website wordt op generieke wijze informatie gegeven over de activiteiten van het project en hun doel. De gebruiker bezoekt de website vrijwillig en erkent en aanvaardt uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze website en stemt ermee in geen enkele handeling uit te voeren die in strijd is met de wet of de voorwaarden die in deze juridische voorwaarden zijn vastgelegd, in welk geval hij de overeenkomstige verantwoordelijkheden kan dragen om de wettelijk vastgestelde.

TEAMIT behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en updates aan te brengen aan de informatie op de website, de configuratie en presentatie ervan en de algemene voorwaarden, evenals om informatie te verwijderen of de toegankelijkheid van de website tijdelijk op te schorten.

TEAMIT kan niet garanderen:

  • De afwezigheid van onderbrekingen of fouten in de toegang tot de website of de inhoud ervan, noch is het verantwoordelijk voor mogelijke technische problemen die optreden tijdens de internetverbinding.
  • En het is niet verantwoordelijk voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit storingen, weglatingen of computervirussen ingegeven door oorzaken buiten de eigenaar van de website, evenals schade veroorzaakt door derden door onrechtmatige inmenging of schade aan het computersysteem buiten de controle van de eigenaar van de website.
  • De toepassing van haar privacybeleid om toegang te krijgen via links van derden naar deze website, of via links van deze website naar andere websites.
    • Alle links van derden naar deze website moeten worden gemaakt naar de hoofdpagina of, vanaf het begin, met voorafgaande toestemming en schriftelijk van de eigenaar, en er mogen geen wijzigingen, beperkingen of enige vorm van verklaring door derden op de website worden gedaan . En alle links van derden moeten ook voldoen aan de overige bepalingen van deze verordening.
    • Als er links zijn die niet onder toezicht staan ​​van TEAMIT, wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de links of inhoud of gevolgen van het gebruik van dergelijke links.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Deze website valt onder de nationale en internationale wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendom.

Alle inhoud op de website (teksten, audiovisuele inhoud, broncode, grafisch ontwerp, tekens, logo's, handelsmerken, databases, computerprogramma's, editie, programmering, compilatie en andere inhoud die nodig is voor de werking ervan) is eigendom van het H2O Consortium . TEAMIT beheert deze inhoud namens het Consortium en mag zonder toestemming op geen enkel medium worden gereproduceerd.

Elk ongeoorloofd gebruik van deze inhoud wordt beschouwd als een inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten en kan juridische gevolgen hebben.

Alle inhoud die eigendom is van derden op deze website is door hun eigenaars geautoriseerd voor hun gebruik en communicatie en wordt beschermd door het overeenkomstige intellectuele eigendomsrecht.

De eenvoudige navigatie of het gebruik van de website verleent in geen geval licentie of volledige of gedeeltelijke overdracht van rechten op intellectuele eigendomsrechten, waarbij uitdrukkelijk verboden is elke overdracht, reproductie, distributie, openbare communicatie of gehele of gedeeltelijke transformatie ervan zonder voorafgaande toestemming van hun houders.

JURIDISCH ADVIES

TEAMIT garandeert de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die u aan ons platform verstrekt en de toepassing van de door de regelgeving vastgestelde veiligheidsmaatregelen. Als u ons privacybeleid wilt weten, klik dan op hier.

CONTACT

TEAM IT RESEARCH, SL, verwerkt de gegevens die u ons verstrekt om uw contactberichten te kunnen beheren en hierop te kunnen reageren. U kunt uw gegevensbeschermingsrechten uitoefenen door ons te schrijven op: info@imi-h2o.eu.

Meer informatie over ons privacybeleid hier.