Privacy Beleid

PRIVACYBELEID

TEAM HET ONDERZOEK, SL, als verwerkingsverantwoordelijke, via de website gezondheids-uitkomsten-observatorium.eu/, garandeert een passend en consistent niveau van bescherming voor individuen met betrekking tot hun persoonlijke gegevens, onderworpen aan verwerking door het bedrijf, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (679/2016) en de Spaanse gegevensbeschermingswet "Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos y garantía de los derechos digitales” (Spaanse wet 3/2018 inzake gegevensbescherming en garantie van digitale rechten).

TEAM HET ONDERZOEK, SL, verwerkt persoonlijke gegevens alleen met volledige verantwoordelijkheid en eerlijkheid, en in overeenstemming met alle wettelijke vereisten om volledige naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie en alle andere toepasselijke wetten te garanderen. Het bedrijf heeft ook passende veiligheidsmaatregelen genomen ter bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokken personen.

Het volgende is aanvullende en uitgebreide informatie over specifieke gegevensverwerkingsactiviteiten die via deze website worden uitgevoerd:

GEGEVENSCONTROLLER

Identiteit: TEAM HET ONDERZOEK, SL
Btw-nummer bedrijf: B67574152
Postadres: Recinto Modernista de Sant Pau – C/Sant Antoni María Claret, 167, 08025 Barcelona (Spanje).
Contact email: info@teamitresearch.com

Doel van de verwerking van uw gegevens, legitimatie van het proces en bewaring

At TEAM HET ONDERZOEK, SL., verwerken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Reageer op uw verzoeken om informatie via onze e-mail en ons elektronische formulier, gelegitimeerd door de toestemming die u geeft wanneer u contact met ons opneemt: Art 6.1.a) AVG.
  • U onze nieuwsbrief te sturen, gelegitimeerd door de toestemming die u geeft bij het abonneren op deze nieuwsbrief (Art. 6.1.a) AVG).

Zodra het doel waarvoor uw persoonlijke gegevens zijn verwerkt is bereikt, worden de persoonlijke gegevens vernietigd en worden alleen die gegevens bewaard die nodig zijn om claims uit te voeren of te voldoen aan de toepasselijke regelgeving.

Ontvangers van uw gegevens

Uw gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt, behalve wanneer er een wettelijke verplichting bestaat.

Rechten van de belanghebbende

Als gebruiker van deze website heeft u het recht om:

  • Verzoek om toegang, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens en om de verwerking van deze gegevens te beperken. In dit geval zullen we alleen de gegevens bewaren die strikt noodzakelijk zijn om claims uit te voeren.
  • Verzet u tegen de verwerking van uw gegevens wanneer u van mening bent dat deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld
  • Trek uw toestemming op elk moment in.

Om door te gaan met de uitoefening van deze rechten, moet u contact met ons opnemen via ons e-mailadres info@imi-h2o.eu

Als u van mening bent dat uw gegevensbeschermingsrechten zijn geschonden, heeft u het recht om een ​​claim in te dienen bij de Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit via haar website www.aepd.es.