Publicaties

1. Bouwen aan een op waarde gebaseerde zorginfrastructuur in Europa: The Health Outcomes Observatory

Tanja Stamm, Nick Bott, Rob Thwaites, Erika Mosor, Margaret R. Andrews, Joris Borgdorff, Yolima Cossio-Gil, Simona de Portu, Marc Ferrante, Felix Fischer, Farhan Hameed, Jan Hazelzet, David Hopkins, Dipak Kalra, Thomas Metcalfe, Eva Molero, Rachel Newson, Francesco Patalano, Fabian Prasser, Matthias Rose, Mikkel Lindskov Sachs, Jeannette Soderberg, Valentina Strammiello, Lonneke van de Poll & Meni Styliadou. Bouwen aan een op waarde gebaseerde zorginfrastructuur in Europa: The Health Outcomes Observatory, NEJM Catalyst-innovaties in zorgverlening, Juni 2021. DOI: 10.1056/CAT.21.0146

SAMENVATTING

Duurzame gezondheidszorgstelsels moeten gericht zijn op resultaten in plaats van op het vergoeden van de geleverde diensten. Kritische instrumenten om dit te versnellen zijn betrokkenheid van de patiënt en een meer omvattende, gestandaardiseerde verzameling van patiëntuitkomsten. Ook is er meer expertise nodig over hoe deze gegevens het best in het zorgproces kunnen worden opgenomen. Het Innovative Medicines Initiative-project, een publiek-privaat partnerschap in de Europese Unie, heeft het Health Outcomes Observatory (H2O) gelanceerd, een ecosysteem met meerdere rechtsgebieden om door de patiënt gerapporteerde en andere gezondheidsuitkomsten te integreren in de besluitvorming over de gezondheidszorg in heel Europa. Dit initiatief zal zich in eerste instantie richten op diabetes, kanker en chronische darmontsteking, waarbij zinvolle uitkomstnormen worden geëvalueerd en geselecteerd op een manier die brede acceptatie onder alle belanghebbenden garandeert. H2O zal digitale instrumenten voor patiënten beschikbaar stellen en een geavanceerd governancesysteem implementeren dat patiënten de autonomie geeft om hun gegevensstromen te controleren en dat ethisch verantwoord delen van gegevens mogelijk maakt, terwijl het tegelijkertijd waardegedreven zorg mogelijk maakt en betere resultaten voor patiënten stimuleert.

Lees het hele artikel