Over de observatoria

De nationale observatoria zijn onafhankelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk die zijn opgericht voor de verzameling, analyse en uitwisseling van gegevens om de klinische praktijk en beslissingen op het gebied van de gezondheidszorg van informatie te voorzien. Deze ethisch en juridisch verantwoorde nationale, of regionale, H2O's worden in eerste instantie opgericht in vier landen -Nederland, Oostenrijk, Duitsland en Spanje- en bestrijken drie ziekten -kanker, diabetes en IBD (Chronische darmontsteking). Ze werken volgens een bestuursmodel dat gegevensbescherming onder nationale en Europese jurisdicties garandeert. Deze onafhankelijke entiteiten (observatories) bewaken de gegevens namens de patiënten, die controle houden over hun eigen gegevens die worden gebruikt voor individuele en collectieve zorg, onderzoek of de evaluatie van nieuwe technologieën.

Deze H2O's zijn verbonden met een pan-Europees observatoria om interoperabiliteit te vergemakkelijken, reproduceerbaarheid in andere landen te begeleiden en het voordeel van het meten en gebruiken van patiëntgerichte resultaten op regionaal, nationaal, Europees en mondiaal niveau te bevorderen.

Informatie over de nationale observatoria zal binnenkort beschikbaar zijn

Nederland

Oostenrijk